Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyeti (Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung, GTOT) Haziran 2011’de Alman Vergiler Kanunun uyarınca akademik bir meslek grubu ve çatı kuruluşu olarak İstanbul’da kuruldu.

GTOT farklı disiplinlerden gelen akademisyenler ve öğrencilerden oluşuyor. GTOT üyeleri felsefe, tarih, dil bilimi, sosyal bilim, edebiyat veya kültürel çalışmalara özgü yöntemlerle Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu, Orta Asya ve Kafkasya üzerine araştırma yapıp bu toplumlarda yaşayan bütün etnik ve Türkçe konuşan grupların dillerini, kültürlerini, geçmişlerini,  şimdiki zamanlarını, hanedan ve devlet yapılarını incelemektedirler. Bu bağlamda cemiyet disiplinler arası ve bölgeler üstü bir yapıya sahiptir.  Cemiyet, saydığımız bölgeler ve dil grupları üzerine orijinal kaynaklarla çalışan bilim insanları için bir çatı kuruluşudur. Cemiyet ayrıca öğrenciler ve genç araştırmacılar için bir irtibat platformudur.  Genel olarak cemiyet profesyonel akademik alışveriş için bir forum geliştirmek istemektedir.

Türkoloji, Osmanlı ve Türkiye Araştırmaları Cemiyeti’nin birincil amacı çok boyutlu ve coğrafya açısından geniş bu akademik çalışmaların güçlendirilmesi ve bilim politikası açısından kamuoyunda temsil edilmesidir. Cemiyet, bütün Avrupa'da faaliyetlerini sürdüren bir platformu teşkil etmektedir.

 

Turkologentag 2018

3rd European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies

 19-21 Eylül, Bamberg, Almanya

Başvurularınızı 15 Şubat 2018'a kadar gönderiniz.

Konferansın websitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz: Turkologentag 2018

 

 

Report Turkologentag 2016                                                                             Türkiye'de Akademik Özgürlük